A Kék Musztáng Építőipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezet GINOP-5.1.7-17-2018-00091 számú projektjének célja:

A pályázat célja hosszútávon fenntartható gazdasági alapokon nyugvó nyílászáró cserékre, beépítésre specializálódott szervezet működtetése, a keretein belül foglalkoztatott alkalmazottak munkaerő piaci integrációját követően- szociális, gazdasági, anyagi helyzetük stabilizálása. Célunk ügyfeleink lakókörnyezetének élhetőségének, esztétikájának, energiahatékonyságának növelése. A versenyképesség alapja, hogy a gazdasági környezetünkben egyedülálló módon nem saját tervezésű, forgalmazású termékeket építünk be, hanem megkeressük a megrendelő számára legelőnyösebb terméket, amely beépítésre kerül. Célpiacunk kezdetben Somogy megyében azon megrendelők, akik régebbi építésű családi ház vagy társasház lakói. Jövedelmi viszonyuk szerint közepes vagy az alatti mértékben fizetőképesek, törekszenek a lakásfelújítás során a megfizethető megoldásokra, de magas minőségű szolgáltatást keresnek, mely megbízható eredményt garantál.

Projekt kezdete: 2019.03.31.
Projekt várható befejezése: 2020.03.31.
Támogatás intenzitása: 94,54%


KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KÉK MUSZTÁNG ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

NYÍLÁSZÁRÓK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

21,63 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.1.7-17- 2018-00091

Kékmusztáng EU pályázat